POVINNÉ ROUŠKY OD 10. 9. 2020

Vážení rodiče, milé děti, účastníci kurzů, dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví  ČR jsou od čtvrtka 10. 9. povinné roušky ve všech vnitřních prostorech.

V našem případě tj. ve všech společných prostorech školy. Roušky zatím nejsou povinné ve třídách.  Žák má roušku vlastní, bez roušky nelze vstupovat do budovy.

Rodiče, ani jiný doprovod žáků, do budovy školy nevstupuje.  Vstup je možný pouze v nejnutnějších případech s použitím roušky.

Prosíme všechny o maximální ohleduplnost, a to i v případě, že někdo z rodiny trpí neobjasněnými respiračními nebo jinými obtížemi, které mohou souviset s Covid19.