Talentové zkoušky na školní rok 2023/2024

Talentové zkoušky na školní rok 2023/2024 proběhnou 1. a 2. 6. 2023

Rozpis zkoušek a rezervační systém bude uveřejněn 15.5.2023

Hudební obor – při talentové zkoušce pro všechny hudební obory se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus -  uchazeč si připraví a zazpívá libovolnou lidovou píseň, říkadla, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Pokud dítě již hraje na nějaký hudební nástroj, lze předvést ukázku. Zkouška trvá 10 minut.

Taneční obor -   při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost pohybové paměti a pohybové dovednosti. Cvičební nebo taneční úbor sebou. Zkouška probíhá v malých skupinách bez přítomnosti rodičů a trvá okolo 20 minut.

Výtvarný obor -   při zkoušce se posuzují i domácí práce žáka – přineste s sebou cca 5-10 výkresů, nebo fotografií, ukázky prostorových věcí ve fotodokumentaci. Praktická zkouška na místě probíhá okolo 30 minut formou kresby, nebo kombinovanou technikou na zadané téma.

Literárně dramatický obor -  Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a mluvené slovo, přednesení jednoduché krátké básničky. Zkouška trvá okolo 15 min.

Než přihlásíte dítko do ZUŠky