Informace o pololetním hodnocení z hudební nauky za 1. pololetí

 Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia jiného oboru či na jiné škole.

Žáci, kteří pravidelně navštěvují v průběhu roku HN se dostaví k písemnému testu v době svých vyučovacích hodin. Termíny naleznete níže.

Hodnocení žáků, jimž bylo ředitelem ZUŠ Řevnice povoleno individuální studium a dále žáků s nedostatečnou docházkou proběhne v době vyučovacích hodin HN.

Pokud se žáci dostaví na první termín a podmínky k hodnocení splní, na druhý termín nemusí. Klasická výuka hudební nauky v těchto termínech odpadá.

Žáci, kteří se dostaví k závěrečnému hodnocení, si s sebou přinesou psací potřeby a pracovní sešit od M. Vozara, ve kterém budou mít zpracované učivo daného ročníku.

Žáci neklasifikovaní z hudební nauky neobdrží vysvědčení.

V případě, že žák bude v karanténě nebo v izolaci, bude co nejdříve doklasifikován.

Hodnotící pohovor se skládá z: písemného testu a ústního projevu, praktické části (vytleskávání rytmů, zpěv) + vyplněný pracovní sešit.

……………………………………………………………………………………………….

 

Žáci P. Nesita v Řevnicích:

středa – 11.1. a 18. 1. 

 • 1. ročník     13.35 – 14.20
 • 3. ročník     14.25 – 15.10
 • 4. ročník     15.15 – 16.00
 • 5. ročník     16.05 – 16.50
 •  
 •  

čtvrtek – 12.1. a 19.1.

 • 2.ročník       14:00 – 14:45
 • 4.ročník       14:50 – 15:35
 • 5.ročník      15:40 – 16:25

………………………………………………………………….

 

Žáci I. Ferové v Mníšku p.Brdy:

pondělí – 9. 1. a 16. 1.

 • 1. ročník       13:35 – 14:20
 • 2. ročník       14:25 – 15:10
 • 3. ročník       15:15 – 16:00
 • 5. ročník       16:55 – 17:40
 •  

středa – 11.1. a 18.1.

 • 2. ročník       14:25 – 15:10
 • 3. ročník      15:15 – 16:00
 • 4. ročník        16.55 – 17.40               

 

Ve výjimečných případech lze domluvit osobně s pedagogy:

P. Nesit:     pavelnesit.skladatel@gmail.com

I. Ferová:   iva.bydzovska@seznam.cz

Doporučené materiály k zopakování látky:

Orientační přehled probrané látky, zkušební testy a hudební kvízy najdete na našich stránkách na tomto odkazu: https://www.zus-revnice.cz/?page_id=8660

 

VOZAR Martin, Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešity pro jednotlivé ročníky HN, Talacko,

LISÁ Dagmar, Hudební nauka pro malé i větší muzikanty, díl I. a II., AUVIEX, 1992

V. GRIGOVÁ, Všeobecná hudební nauka

L.ZENKL, ABC hudební nauky