Talentové zkoušky na školní rok 2022/2023

Talentové zkoušky na školní rok 2022/2023 proběhnou 2. a 3. 6. 2022 – informace v příspěvku.

Obecné informace - čtete, prosím!

Rozpisy talentových zkoušek

Pro VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR je potřeba vyplnit on-line registraci ke zkoušce /aktivní odkazy u časů konání zkoušek v rozpisech výše. Registrace bude uzavřena v 16 hod. den před konáním zkoušek.

Aktualizace pro zájemce o výtvarný obor – 1.6.22

  • Kapacita zkoušek pro děti 6-8 let a pro děti 9-12 let je v Řevnicích naplněna – tyto uchazeče lze zaregistrovat na talent. zkoušku pro kategorii 13-15 let.
  • Kapacita pro uchazeče 6-8 let v Mníšku je také naplněna -  lze se zaregistrovat v termínu pro děti 9-12 let.

Rezervační systém pro HUDEBNÍ OBOR / pozorně vyberte místo konání zkoušek a čas! Zkoušky se konají současně na obou místech poskytovaného vzdělávání – tedy v Řevnicích (modře) a Mníšku p. B. (červeně). Konání zkoušek je rozděleno podle věku 5-6 let a od 7 let (jedná se o věk dosažený k 31.8.22). AKTUALIZACE! Z DŮVODU TÉMEŘ OBSAZENÍ VŠECH TERMÍNŮ PRO DĚTI OD 7 LET (talentové zkoušky v pátek 3.6.) ,  LZE STARŠÍ UCHAZEČE  PŘIHLÁSIT I DO VOLNÝCH TERMÍNŮ PRO DĚTI 5-6 LET (ČTVRTEK 2.6.)

Více o rezervačním systému v obecných informacích výše. Bez provedení rezervace nebude zkouška umožněna.

 

Než přihlásíte dítko do ZUŠky