ZUŠ Řevnice_14 ročník soutěže – vernisáž vyhlášení výsledků, výstava

V letošním ročníku se sešlo neuvěřitelných 492 krásných prací z 23 škol a výtvarných ateliérů – tvořilo se v plošných a prostorových disciplínách, včetně fotografie.

Odborná porota – ve složení MgA Tereza Hejmová / předsedkyně poroty, Prof. ak. soch. Kurt Gebauer, MgA. Pavel Karous PhD. a MgA. Jan Slovenčík – ocenila celkem 83 výtvarných dílek a děl.

V literárně dramatické části, která se letos konala poprvé se šlo 9dílek z nichž bylo 5 oceněno.

Slavnostní otevření výstavy a předávání cen 25. 4. 2022 od 16 hodin ve Skladu_13, alias Dřeváku ulice Pod Lipami na nádraží Řevnice. Budou vystaveny všechny práce, i ty neoceněné.

SKRITCI_plakat_info_2022