Splatnost školného a výpůjčného do 15.9.2021

Splatnost úplaty za vzdělávání  a výpůjčného za 1. pol. je do 15. 9. 2021. Více k  platbám zde: https://www.zus-revnice.cz/?page_id=5689. Příkazy k úhradě nejsou adresně rozesílány.

Neuhrazení v termínu může být důvodem k ukončení vzdělávání ze strany školy.