Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022

Prosíme přečtěte si pečlivě následující!

Pokud bylo vaše dítě přijato do studia, je potřeba PRO POTVRZENÍ VAŠEHO ZÁJMU O STUDIUM vyplnit elektronickou přihlášku na https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/  a následně vytisknout včetně dalších příloh tj. souhlasy zákonných zástupců.  Pokud je žák přijat na více studijních zaměření ve stejném oboru je potřeba vyplnit a dodat za každé studijní zaměření přihlášku zvlášť.

PRO ZÁVAZNÝ ZÁPIS DO ŠKOLY musí být dodány do školy přihlášky i v TIŠTĚNÉ PODOBĚ, včetně všech příloh s podpisem zákonných zástupců do 9.7.2021!   Pokud nebude zájem potvrzen dodáním podepsané přihlášky včetně příloh, nebude uchazeč do školy zapsán.  Odevzdejte v kanceláři školy nebo vhoďte do schránky ZUŠ Řevnice na adrese Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, nebo zašlete poštou tamtéž. Pokud nemůžete z nějakých důvodů dodat přihlášku v termínu, stačí nás informovat, do kdy bude zaslána.

Upozornění: v případě, že přihláška nebude odevzdána v uvedených termínech a v požadované formě, budeme to brát jako potvrzení, že zájem o studium Vašeho dítěte na naší škole netrvá, a na jeho místo bude přijat další uchazeč.

K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ:  Uchazeči jsou přijímáni dle výsledků talentových zkoušek.  Žák může být přijat i na začátku školního roku, kdy se uvolní místo, z důvodu, že některý z přijatých žáků nenastoupí ke studiu. Počet přijatých uchazečů závisí na počtu žáků, kteří k 30. 6. ukončí studium (na kapacitě a prostorových možnostech školy).

MgA. Ivana Junková, ředitelka školy

V případě dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Přijatí uchazeči Řevnice

Přijatí uchazeči Mníšek pod Brdy