AKTUÁLNĚ! Výuka od 12.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci, konečně se začneme vracet zpátky do školy!

Od pondělí 12. 4. 2021 se otevírá individuální výuka a konzultace v hudebního oboru, dle informací od vyučujících. Výuka hudební nauky a souborových her, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru probíhá nadále distančně.

Prezenční výuka je dobrovolná, pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit výuky ve škole, bude po dohodě s vyučujícím pokračovat dále online.

Protože v ZUŠ se žáci při vstupu do školy netestují, je potřeba o to více dbát na to, aby nevykazovali žádné symptomy spojené s Covid19. Pokud má dítě jakékoliv příznaky, prosíme, neposílejte ho do školy a využijte online výuku!

  • Žáci jsou povinni nosit v budově alespoň chirurgickou roušku / protože žáky netestujeme, prosíme o vstřícnost, a případné vybavení dítěte respirátorem
  • Při vstupu do školy si všichni desinfikují ruce. Desinfekce je k dispozici u vstupu do školy i ve všech třídách. Hygienu rukou dodržujte po celou dobu svého pobytu ve škole
  • Žáci dodržují se zásady osobní a respirační hygieny a rozestupy.
  • Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu. V šatně ani v jiných prostorách školy není dovoleno čekat na další výuku
  • Žák se v průběhu výuky přesně řídí pokyny vyučujícího.
  • Žákům s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění nebude umožněn vstup do výuky
  • Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků. Konzultace pro rodiče je možná online, po domluvě s vyučujícím, dále telefonicky nebo mailem

Veškeré změny budou průběžně aktualizovány a vždy umístěny na webu školy.