AKTUÁLNĚ! Informace k výuce – od 24. 5. 2021

Od pondělí 24.5. bude probíhat výuka v ZUŠce v plném rozsahu dle rozvrhu / tedy  i v tanečním, výtvarném, literárně-dramatickém oboru a v hudebním oboru v souborové hře i Hudební nauce, za určitých podmínek.

Vstup do školy je umožněn pouze žákům (doprovodu pouze ve výjimečných případech po dohodě). Pohyb a pobyt ve škole se řídí již všem dobře známými pravidly a opatřeními – roušky (do 15 let), respirátory (od 15 let), desinfekce, rozestupy, nevstupovat s příznaky respiračního onemocnění atd….

Děti od 6 let, které se učí ve skupinách nad 10 žáků i s sebou na výuku přinesou čestná prohlášení (Čestné prohlášení ke stažení), které předloží vyučujícímu a opět si odnáší. V kterém oboru či předmětu to bude potřeba, Vás budou informovat vyučující.

Kdo čestné prohlášení nepřinese nebo nedoloží provedení testu atd., nemůže být dle pokynů MŠMT (Informace pro školy a školský zařízení 24.5_final) do výuky přijat. 

Budeme se těšit na setkání 

Protože v ZUŠ se žáci při vstupu do školy netestují, je potřeba o to více dbát na to, aby nevykazovali žádné symptomy spojené s Covid19. Pokud má dítě jakékoliv příznaky, prosíme, neposílejte ho do školy a využijte online výuku!

  • Žáci jsou povinni nosit v budově alespoň chirurgickou roušku / protože žáky netestujeme, prosíme o vstřícnost, a případné vybavení dítěte respirátorem
  • Při vstupu do školy si všichni desinfikují ruce. Desinfekce je k dispozici u vstupu do školy i ve všech třídách. Hygienu rukou dodržujte po celou dobu svého pobytu ve škole
  • Žáci dodržují se zásady osobní a respirační hygieny a rozestupy.
  • Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu. V šatně ani v jiných prostorách školy není dovoleno čekat na další výuku
  • Žák se v průběhu výuky přesně řídí pokyny vyučujícího.
  • Žákům s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění nebude umožněn vstup do výuky
  • Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků. Konzultace pro rodiče je možná online, po domluvě s vyučujícím, dále telefonicky nebo mailem

Veškeré změny budou průběžně aktualizovány a vždy umístěny na webu školy.