Informace k provozu školy od  25. 11. 2020

Od 25. 11. 2020 začíná výuka v hudebním oboru a to v individuální výuce ve formátu pedagog a jeden žák (u dělených hodin, tedy kde jsou dva žáci v hodině, bude rozděleno na polovinu dle informací od pedagoga). Ve skupinové výuce tj. souborové hře, v hudební nauce, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru se pokračuje do odvolání v distanční výuce.

Provoz a základních uměleckých škol od středy 25. listopadu 2020

  • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
  • Je však umožněna prezenční individuální výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák).
  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

DŮLEŽITÉ: Na provoz školy se nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (výňatek zde https://www.zus-revnice.cz/?p=7808).