PODZIMNÍ PRÁZDNINY 26. a 27.10.

V době podzimních prázdnin 26. a 27. října neprobíhá výuka v ZUŠ, ani se nekonají kroužky a kurzy v doplňkové činnosti školy.

Krásné prázdniny všem Vaše ZUŠka