Výuka hudebního  a literárně dramatického oboru  v Mníšku bude probíhat od 18. 9., / rekonstrukce

AKTUÁLNĚ K 16.9.2023 / Výuka začíná v pondělí dle rozvrhu. Přístup možný z ul. Nová. Stále probíhají dokončovací práce, tedy při pohybu ve škole i v jejím okolí, dbejte zvýšené opatrnosti! MgA. I. Junková, ředitelka školy