Úspěchy našich žáků / školní rok 2017/2018

Národní soutěže ZUŠ 2017/2018 vyhlášené MŠMT

Krajské kolo

ZPĚV / E. Fialová, 2. místo (pí. uč. M. Bauerová)

Celonárodní kolo

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU / M. Snášelová, 1. místo, K. Kolářová, V. Brenner a B. Stará, všichni 2. místo (pí. uč. K. Němečková)

Další soutěže

Hudba

  • Pěvecká soutěž Allegro / E. Fialová, 2. místo
  • Mezinárodní violoncellová soutěž J. Vychytila / T. Balkovský, 1. místo

Výtvarka

  • Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / malba a kresba – čestné uznání: Alžběta Bartáková, kolekce fotografií – medaile: Adam Hanzlík, Karolína Hrubá, Šárka Leinwebrová, Prokop Sodomka, keramika – medaile: Anna Kohoutová, četné uznání: Gabriela Grycová, Kristýna Hermannová

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR / J. Slovenčíková (zpěv, p .uč. T. Bystřická) L. Jindra (housle, p. uč. I. Ferová), E. Kuthanová a T. Římalová (housle, p. uč. L. Kolářová), A. Jonšta (klavír, p. uč. M. Rajičová), M. Brabcová (klavír, p. uč. K. Soukupová), A. Divišová (klavír, p. uč. M. Rajičová) A. Lacková (z. flétna, p. uč. A. Turek)

TANEČNÍ OBOR / P. Bartoš, M. Brabcová, E. Faměrová, R. Icha, V. Matějková, M. Simndalová (pí. uč. J. Matoušková), E. Carbochová, J. Hartmannová, N. Hartmannová, A. Klimtová, K. Kolářová, B. Poláková, V. Pralovzská, J. Slovenčíková (pí. uč. V. Vrublevska)

VÝTVARNÝ OBOR / E. Běhounková, M. Brabcová, K. Dvořáková, A. Eretová, J. Hartmannová, M. Hovorka, J. Chlebounová, E. Kalertová, A. Klimtová, K. Kozohorská, K. Oušková, J. Slovenčíková, S. Stropková (pí. uč. I. Junková), K. Hrubá (digitální fotografie, p. uč. K. Tůma)