Pronájem nástrojů

Každý začínající žák  si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj (zpravidla na jeden školní rok, nejdéle na dva roky, dále jen pokud není potřeba pro nového žáka), pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům.

Všeobecné podmínky:

  • Cena pronájmu je se splatná pololetně (možnost je ale zaplatit i na celý školní rok a prázdniny), v termíny jako úplata za vzdělávání, tedy do 15. prvního měsíce příslušného období (tedy 15.9. a 15.2.).
  • Na pronájem nástroje musí být vystavena smlouva o pronájmu hudebního nástroje a uzavírá se na období od 1.9. do 31.8.
  • Úplata za pronájem se hradí bezhotovostní platbou pololetně (č.ú. 253 010 768/0300, do zprávy uveďte jméno dítěte a výpůjčné nástroje)

Výpůjčné  (pouze orientačně – výpůjčné je stanoveno dle druhu nástroje, jeho hodnoty a cen oprav a seřízení)

Závazná je částka k úhradě uvedená na výpůjční smlouvě – platíte částku uvedenou v ní!

 pololetně/ vč. vypůjčení na letní prázdniny

housle do 5000 Kč

360 Kč

housle, příčné flétny cca 5000 – 10 000 Kč

600 Kč

klarinety, starší lesní rohy, violy / cca 11 000 – 39 000 Kč

840 Kč

saxofony, violoncella, fagot, lesní roh a nástroje (i výše uvedené) nad 40 000 Kč

1 200 Kč