Sólový zpěv / Řevnice

Mgr. Tereza Bystřická

Vzdělání: 2000 – PedF UK (ve třídě prof. Jiřího Koláře): zakončila státní zkouškou obor Hudební výchova – sbormistrovství

Umělecká činnost:

  • spolupráce s pěveckými a instrumentálními soubory
  • přednes sólových i sborových partů
  • hlasová příprava zpěváků
  • nácvik a řízení skladeb různých stylových období a žánrů (koncerty, hudební festivaly v ČR i zahraničí)

Pedagogické (lektorské) zkušenosti:

  • Kühnův dětský sbor, dětský pěvecký sbor Svítání při ZUŠ Praha 5, smíšený komorní sbor Laetitia Praha, Dvořákův komorní sbor Kralupy n.Vltavou: hlasová pedagožka
  • Týnská vyšší odborná škola
  • Gymnáziu Jana Keplera v Praze: hudební výchova
  • členkou odborné rady pro dětský sborový zpěv při NIPOS Artama
  • pravidelně zvána do porot soutěží a festivalů (Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, Zahrada písní, Gamnasia Cantant, Porta Musicae aj.)

V ZUŠ Řevnice od roku 2014