Výtvarný obor

Po dobu distančního studia bude í výuka ve výtvarném oboru bude probíhat následujícím způsobem:

  • on-line výuka přes MS Teams, dle rozvrhu. Výuka bude zkrácená. Prostřednictvím on-line setkání proběhne vždy zadání látky, a hodnocení, ukázky rozpracovaných, nebo dokončených úkolů
  • emailem Vám bude zaslán odkaz na schůzku v MS Teams / uložte si pro další výuku, nebo se připojíte přes odkaz na stránkách školy / jednoduchý manuál, jak se připojit zde
  • zadaná látka, pro možnou kontrolu bude umístěna zde/ učební látka bude rozdělena po jednotlivých ročnících / v každé složce bude i odkaz na sdílené prostředí, kde se budete moci podívat na práci svých spolužáků
  • dokončené, nebo rozpracované úkoly, zasílejte na emaily vyučujících

ONLINE VÝUKA / VÝTVARNÝ OBOR

Zadání látky / průběžně doplňováno

Distanční výuka galerie