Koncertní desatero

aneb desatero slušného chování na koncertě

1/ Na koncert choď včas, pozdním příchodem bys rušil ostatní posluchače. Stane-li se, že začátek koncertu nestihneš, počkej do konce právě hrané skladby a potom si v tichosti sedni na nejbližší volné místo.

2/ Koncert by pro tebe měl být slavnostním zážitkem. Proto zvol takové oblečení, abys vyjádřil, že si interpreta vážíš. Sportovní oblečení a obuv jsou naprosto nevhodné.

3/ Během koncertu neruš povídáním s kamarády, vykřikováním, chozením, nešusti sáčky od bonbónů. Musíš-li vzít s sebou mladšího sourozence, ujisti se u rodičů, že ani on nebude rušit při koncert. Rádi uvítáme malé posluchače, ale nemohou rušit interpreta a ani ostatní posluchače. Mobilní telefon nech raději doma. Pokud ho s sebou mít musíš, měj ho vypnutý.

4/ Při vstupu interpreta na pódium ho přivítej krátkým potleskem, abys jej podpořil.

5/ Po doznění skladby vyjádři interpretovi poděkování a obdiv potleskem. Intenzita a délka potlesku by měla odpovídat tomu, jak se ti vystoupení líbilo.

6/ Pokud má skladba více vět (např. sonáta, koncert), zatleskej až po provedení poslední věty, abys nenarušil souvislost poslechu a práci interpreta.

7/ Pokud tě skladba nezaujala, neruš ostatní posluchače. Nemusí mít stejný názor jako ty.

8/ Pokud nemáš vážné důvody odejít z koncertu dřív, neodcházej. Zařiď si svůj časový rozvrh tak, abys mohl koncert doposlechnout.

9/ Stane-li se, že musíš opravdu odejít dříve, sedni si co nejblíže k východu. Odejdi až do doznění celé právě hrané skladby. Během interpretace se nikdy neodchází, je to neslušné vůči interpretovi i ostatním posluchačům.

10/ PAMATUJ: Tvé chování by mělo být příkladem pro ostatní. Věř, není lehké být interpretem. Chce to velkou dávku píle, trpělivosti, ale i odvahy. Chovej se vždy tak, jak bys chtěl, aby se chovali posluchači, kdybys stál na pódiu ty sám.