Přihláška

Přihláška přes systém IZUŠ se zasílá POUZE pro žáky přijaté do řádné výuky, po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí – bez toho prosím přihlášky neposílejte!

logo19-bila

Po PŘIJETÍ přihlášku, prosím, vyplňte na této adrese v on-line systému IZUŠ https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/. Ve výběru školy zaškrtněte ZUŠ Řevnice a potvrďte odeslání. 

Prosíme abyste pečlivě vyplnili vaše kontaktní údaje (především e-mail), jinak nebudete dostávat DŮLEŽITÁ upozornění a informace, které škola rozesílá. Tedy např. upozornění na blížící se splatnost školeného (při nedodržení termínu přestává být dítě žákem školy), termíny prázdnin a ředitelského volna a jiné informace, které se přímo týkají vašeho dítěte.

Vytištěnou a podepsanou přihlášku poté odevzdejte v kanceláři školy, zašlete poštou na adresu školy nebo vhoďte do schránky ZUŠ v Zámečku. Popř. můžete odevzdat na první hodině vyučujícímu. Bez podepsané přihlášky není možné žáka vyučovat!

 

Děti přijaté do kroužků vyplní přihlášku ze sekce „Kurzy a kroužky“. Pokud si nejste jistí, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Z důvodu dlouhodobé naplněnosti kapacity ZUŠ nepořádáme studium pro dospělé. Vzdělávání dospělých je možné v rámci kurzů v doplňkové činnosti (více v odkazu „Kurzy a kroužky“)

GDPR – zásady ochrany osobních údajů