Informace o pololetním hodnocení z hudební nauky

Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia jiného oboru či na jiné škole.

Žáci, kteří pravidelně navštěvují v průběhu roku HN se dostaví k písemnému testu v době svých vyučovacích hodin.

Hodnocení žáků, jimž bylo ředitelem ZUŠ Řevnice povoleno individuální studium a dále žáků s nedostatečnou docházkou proběhne v době vyučovacích hodin HN.

Žáci, kteří se dostaví k závěrečnému hodnocení, si s sebou přinesou psací potřeby a pracovní sešit od M. Vozara, ve kterém budou mít zpracované učivo daného ročníku.

Žáci neklasifikovaní z hudební nauky neobdrží vysvědčení.

V případě, že žák bude v karanténě nebo v izolaci, bude co nejdříve doklasifikován.

Hodnotící pohovor se skládá z: písemného testu a ústního projevu, praktické části (vytleskávání rytmů, zpěv) + vyplněný pracovní sešit.

……………………………………………………………………………………………….

  • Žáci K. Kolářové:

středa – 12.1. a 19. 1.

2.ročník       13:35 – 14:20

3.ročník       14:25 – 15:10

4.ročník       15:15 – 16:00

5.ročník      16:05 – 16:50

 

  • Žáci I. Ferové v Řevnicích:

čtvrtek – 13.1. a 20.1.

1. ročník     13:35 – 14:20

3. ročník       14:25 – 15:10

4. ročník       15:15 – 16:00

5. ročník       16:05 – 16:50

………………………………………………………………….

  • Žáci I. Ferové na Mníšku p.Brdy:

pondělí – 10. 1. a 17. 1.

1. ročník       13:35 – 14:20

2. ročník       14:25 – 15:10

3. ročník       15:15 – 16:00

5. ročník       16:55 – 17:40

 

středa – 12.1. a 19.1.

2. ročník       15:15 – 16:00

4. ročník      16:05 – 16:50

 

Ve výjimečných případech lze domluvit osobně s pedagogy:

K. Kolářová: kiki.kolarova@seznam.cz

I. Ferová:   iva.bydzovska@seznam.cz

Doporučené materiály k zopakování látky:

VOZAR Martin, Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešity pro jednotlivé ročníky HN, Talacko,

LISÁ Dagmar, Hudební nauka pro malé i větší muzikanty, díl I. a II., AUVIEX, 1992

V. GRIGOVÁ, Všeobecná hudební nauka

L.ZENKL, ABC hudební nauky