Vánoční betlém, 20.12.2021

betlem

V souladu s vládními nařízeními je vstup na koncert možný pouze s platným certifikátem o očkování nebo s potvrzením o prodělání nemoci, ne starší než 180 dní. Prosíme o předložení u vchodu.

Vstup do budovy a na koncert pouze v respirátoru.