Ve středu 6.10. neprobíhají zkoušky orchestru paní uč. K. Kolářové.