Hudební nauky – změna míst výuky!

Výuka hudební nauky se nově vede: 

  • V Řevnicích v nové budově ZŠ Řevnice, vchod přes šatny, třída 204, vlevo chodbou, pak vpravo na konec chodby. Vyučující na začátku hodiny děti pouští do budovy, pokud se někdo zpozdí zvoní na třídu 204. V budově je nutné se přezouvat. Vstup je umožněn pouze žákům!
  • V Mníšku pod Brdy se nauka přesunula do stávajících výtvarných ateliérů ZUŠ v přízemí budovy MŠ na Malém náměstí 415.