Talentové zkoušky na školní rok 2021/2022

Talentové zkoušky proběhly v termínech 19.-29.5.2021. Výsledky budou nejpozději 25.6.2021 vyvěšeny na webu školy pod registračními čísly, které děti obdržely u talentové zkoušky.