Klavíristé mohou slavit!

 V pátek 5. března se sešla porota, složená z pedagogů klavírního oddělení, a více než tři hodiny poslouchala krásné nahrávky našich mladých klavíristů.  Skladby do soutěže poslalo 37  žáků a pro paní učitelky byla radost jejich výkony hodnotit. Kategorií bylo celkem devět a prvních cen rozdaly paní učitelky hned 17. Klavíristé mají připraveny diplomy a věcné ceny, které jim po domluvě doručí jejich paní učitelky. Všechny se společně shodly na tom, že největším vítězstvím bylo uspořádání soutěže, která všechny účastníky motivovala ke krásným výkonům navzdory tomu, že si je nemůžeme představit  „na živo“. Aby byla naše radost kompletní, rádi bychom pro Vás z nahrávek uspořádali koncert vítězů, kde se alespoň stručným náhledem představí všech 17 klavíristů z prvních míst. Můžete se tedy těšit, že po jarních prázdninách uslyšíte shrnutí celé soutěže!

20210305_185441