Informace o pololetním hodnocení z hudební nauky

  za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia jiného oboru či na jiné škole.

Žáci, kteří pravidelně navštěvují v průběhu roku HN se dostaví k písemnému testu v době svých vyučovacích hodin.

Hodnocení žáků, jimž bylo ředitelem ZUŠ Řevnice povoleno individuální studium a dále žáků s nedostatečnou docházkou proběhne v době vyučovacích hodin HN.

Žáci, kteří se dostaví k závěrečnému hodnocení, si s sebou přinesou psací potřeby a pracovní sešit od M. Vozara, ve kterém budou mít zpracované učivo daného ročníku.

Žáci neklasifikovaní z hudební nauky neobdrží vysvědčení.

Hodnotící pohovor se skládá z: písemného testu a ústního projevu, praktické části (vytleskávání rytmů, zpěv) + vyplněný pracovní sešit. 

……………………………………………………………………………………………….

Žáci K. Kolářové:

15. 1. (středa) – pro žáky, kteří pravidelně navštěvují HN

22. 1. (středa) – pro žáky, kteří mají povoleno individuální studium

HN SPEC (1. a 2. roč.) 15:00 – 15:45

2.ročník                         13:20 – 14:05

3.ročník                         14:10 – 14:55

4.ročník                         15:50 – 16.35

5.ročník                          16.40 – 17.25

 

Žáci I. Ferové v Řevnicích: 

16. 1. (čtvrtek) – pro žáky, kteří pravidelně navštěvují HN

23. 1. – pro žáky, kteří mají povoleno individuální studium

 

1. ročník     13:20 – 14:05

2. ročník       14:10 – 14:55

3. ročník       15:00 – 15:45

………………………………………………………………….

Žáci I. Ferové na Mníšku p.Brdy:

13. 1. (pondělí)- pro žáky, kteří pravidelně navštěvují HN

20. 1. – pro žáky, kteří mají povoleno individuální studium

 

1. ročník       13:35 – 14:20

2. ročník       14:25 – 15:10

3. ročník       15:15 – 16:00

4. ročník       16:55 – 17:40

 

15. 1. (středa) – pro žáky, kteří pravidelně navštěvují HN

22. 1. -   pro žáky, kteří mají povoleno individuální studium

 

3. ročník       13:35 – 14:20

4. ročník       15:15 – 16:00

5. ročník      16:55 – 17:40

 

Ve výjimečných případech lze domluvit osobně s pedagogy:

K. Kolářová – tel. č.: 732 371 099  nebo kiki.kolarova@seznam.cz

I. Ferová:   iva.bydzovska@seznam.cz

 

 

Doporučené materiály k zopakování látky:

VOZAR Martin, Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešity pro jednotlivé ročníky HN, Talacko,

LISÁ Dagmar, Hudební nauka pro malé i větší muzikanty, díl I. a II., AUVIEX, 1992

V. GRIGOVÁ, Všeobecná hudební nauka

L.ZENKL, ABC hudební nauky