Hudební nauka v novém školním roce!

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o změnách týkajících se hodin hudební nauky. 

Řevnice

Hudební nauka bude probíhat ve středu a ve čtvrtek v učebně ZUŠ na náměstí (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 1. patro)

Děti jsou rozděleny do skupin podle ročníků, 2. a 3. ročník bude vzhledem k počtu žáků rozdělen na dvě skupiny (žáci budou rozděleni dle vašich časových možností). Veškeré informace, týkající se hodin hudební nauky a rozdělení žáků, obdržíte na zahajovací schůzce u vašeho pedagoga.

 • ?       1. ročník – čtvrtek 13.20-14.05 /Ivana Ferová/
 • ?       2. ročník – středa 13.20-14.05 /Kristýna Kolářová/, čtvrtek 14.10-14.55 /Ivana Ferová/
 • ?       3. ročník – středa 14.10-14.55 /Kristýna Kolářová/, čtvrtek 15.50-16.35 /Ivana Ferová/
 • ?       4. ročník – středa 15.50-16.35 /Kristýna Kolářová/
 • ?       5. ročník – středa 16.40-17.25  /Kristýna Kolářová/
 • ?       HN spec /pro starší žáky přijaté do 1.- 2. ročníku/ – středa 15.00-15.45

 

Mníšek

Hudební nauka bude probíhat v pondělí a ve středu, vyučujícím je Ivana Ferová.

Děti jsou rozděleny do skupin podle ročníků, 3. a 4. ročník je vzhledem k počtu žáků rozdělen na dvě skupiny. Veškeré informace, týkající se hodin hudební nauky a rozdělení žáků, obdržíte na zahajovací schůzce u vašeho pedagoga.

 1. ročník – pondělí 13.35 – 14.20
 2. ročník – pondělí 14.25 – 15.10
 3. ročník – pondělí 15.15 – 16.00, středa 13.35 – 14.20
 4. ročník – pondělí 16.55 – 17.40, středa 15.15 – 16.00
 5. ročník – středa 16.55 – 17.40

Hudební nauka je povinný předmět, který je nedílnou součástí hry na hudební nástroj (v rámci jednoho školného) a celkového hudebního vzdělání. Do povinné výuky žáka patří hra na hudební nástroj, nauka a komorní hra. Hudební nauka je vyučována od 1. ročníku až 5. ročníku podle zvoleného nástroje. Pro výuku HN je povinné používání pracovních sešitů. Hudební nauka pro ZUŠ – pracovní sešit (pro příslušný ročník), autor: Martin Vozar.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM HUDEBNÍ NAUKY – Ve výjimečných případech lze ze závažných důvodů žáka z pravidelné výuky omluvit a povolit mu samostudium. Vše musí být podloženo písemnou žádostí, formulář je k dispozici u pedagogů nebo v ředitelně školy. Na konci každého pololetí je žák povinen složit v určených termínech zkoušku z HN, jinak nemůže být klasifikován a neobdrží ani vysvědčení.