Informace k závěrečnému hodnocení z hudební nauky

Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia jiného oboru či na jiné škole.     

Žáci, kteří pravidelně navštěvují v průběhu roku HN se dostaví k písemnému testu v době svých vyučovacích hodin.Hodnocení žáků, jimž bylo ředitelem ZUŠ Řevnice povoleno individuální studium a dále žáků s nedostatečnou docházkou proběhne v době vyučovacích hodin HN.

Žáci, kteří se dostaví k závěrečnému hodnocení, si s sebou přinesou psací potřeby a pracovní sešit od M.Vozara, ve kterém by měli mít zpracované učivo daného ročníku.

Žáci neklasifikovaní z hudební nauky neobdrží vysvědčení.

Hodnotící pohovor se skládá
- z písemného a ústního projevu
- praktická část (vytleskávání rytmů, zpěv apod.)
- vyplněný pracovní sešit M.Vozar

Doporučené materiály k zopakování látky: VOZAR Martin, Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešity pro jednotlivé ročníky HN, Talacko, 2005, LISÁ Dagmar, Hudební nauka pro malé i větší muzikanty, díl I. a II., AUVIEX, 1992,V.GRIGOVÁ, Všeobecná hudební nauka, L.ZENKL, ABC hudební nauky

Řevnice

11.6. /úterý/  

 • 1.ročník       14.10 – 14.55
 • 2.ročník       15.00 – 15.45 L. Kolářová/ 14.10 – 14,55 I. Ferová
 • 3.ročník       15.50 – 16.35
 • 4.ročník     16.40 – 17.25
 • 5.ročník      16,40 – 17,25 / I. Ferová

(ve výjimečných případech i po telefonické domluvě, tel.č. : 603 245 784 L.Kolářová, 776 665 220 I.Férová )

 18.6. /úterý/

Hodnocení žáků, jimž bylo ředitelem ZUŠ Řevnice povoleno individuální studium a dále žáků s nedostatečnou docházkou proběhne v době vyučovacích hodin HN.

 • 1.ročník       14.10 – 14.55
 • 2.ročník       15.00 – 15.45 L. Kolářová/ 14.10 – 14,55 I. Ferová
 • 3.ročník       15.50 – 16.35
 • 4.ročník      16.40 – 17.25
 • 5.ročník      16,40 – 17,25 / I. Ferová

Mníšek pod Brdy

Vzhledem k tomu, že někteří žáci jsou v době zkoušek a testů na škole v přírodě, je vypsáno několik možných termínů, kdy se mohou dostavit.

3.6. /pondělí/ pro žáky, kteří pravidelně navštěvují HN

10. 6. /pondělí/ pro žáky, kteří mají povoleno individuální studium

 • 1. ročník 13.35 – 14.20
 • 2. ročník 14.25 – 15.10
 • 3. ročník 16.55 – 17.40

6. 6. a 13.6. (čtvrtek)

 • 2. ročník (2. skupina) 13.35-14.20
 • 4. ročník 16.05 – 16.50
 • 5. ročník 16.55 – 17.40