Odhlášení

V případě, že žádáte o ukončení docházky do ZUŠ, prosíme abyste vyplnili formulář pro odhlášení. Podepsaný a vyplněný formulář je možno dodat osobně vyučujícímu, poslat poštou nebo nascanovaný s podpisem poslat mailem.

Zákonní zástupci mohou žáka písemně odhlásit pouze k 31. lednu a k 30. červnu.
Ukončí – li žák vzdělávání v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
Ukončí – li žák vzdělávání z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Odhlášení – formulář

více zde http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206/4657.html#obsah