Pokyny pro zápis přijatých žáků pro školní rok 2018/2019

PRO POTVRZENÍ  ZÁJMU O STUDIUM A ZÁPIS DO ZUŠ ŘEVNICE  nejpozději do 30.6.2018 přihlášku na <https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/> www.izus.cz a zaslat pro ZUŠ Řevnice. POZOR: na stránky IZUŠ se nepřihlašujete – zvolte Přístup bez přihlášení a  dál postupujte dle pokynů.

Pro dokončení závazného zápisu musí být škole dodána přihláška i v TIŠTĚNÉ PODOBĚ včetně všech příloh s podpisem zákonných zástupců!

Odevzdání v kanceláři školy, možnost vhodit do schránky ZUŠ Řevnice na níže uvedené adrese, nebo zaslání poštou nejdéle do 13. 7. 2018 na níže uvedenou adresu školy.

Upozornění: v případě, že přihláška nebude odevzdána v termínech v požadované formě, budeme brát, že zájem o studium  na naší škole dál netrvá, a na jeho místo bude přijat další žák.

Výsledky talentových zkoušek  http://www.zus-revnice.cz/?page_id=38