Hudební nauka v Řevnicích

V posledním týdnu školního roku již v Řevnicích neprobíhá výuka hudební nauky.