Talentové zkoušky

Pokud vaše dítě bylo přijato do studia, je potřeba PRO POTVRZENÍ VAŠEHO ZÁJMU O STUDIUM vyplnit nejpozději do 3.7.2020 elektronickou přihlášku na https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/  Přihlášku následně vytiskněte, včetně příloh tj. souhlasy zákonných zástupců. PRO ZÁVAZNÝ ZÁPIS DO ŠKOLY musí být dodána přihláška i v TIŠTĚNÉ PODOBĚ, včetně všech příloh s podpisem zákonných zástupců! Pokud nebude zájem potvrzen dodáním podepsané přihlášky včetně příloh, nebude žák do školy zapsán.

Odevzdejte  v kanceláři školy (Mníšecká 29, Řevnice) , případně vhoďte do schránky ZUŠ Řevnice na  uvedené adrese, nebo zašlete poštou nejdéle do 10. 7. 2020.

Upozornění: v případě, že přihláška nebude odevzdána v uvedených  termínech a v požadované formě, budeme to brát jako potvrzení, že zájem o studium Vašeho dítěte na naší škole netrvá, a na jeho místo bude přijat další uchazeč.

Děti, které nebyly přijaty, mohou být přijaty dodatečně, pokud dojde k odhlášení některého žáka, dle pořadí u talentových zkoušek. V tom případě Vás budeme informováni mailem.

Přijatí žáci – Řevnice

Přijatí žáci – Mníšek


 

Talentové a přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 proběhly od 5. do 13.6.2020

AKTUALIZACE / ČTĚTE!!!! Před vlastním konáním zkoušky musí účastník odevzdat čestné prohlášení - ke stažení a vytištění zde ČESTNÉ PROHLÁŠENÍBez tohoto dokumentu nebude účast na zkoušce možná.

Pro účast je nutná rezervace místa na webu školy! Bez rezervace nebude účast na talentových zkouškách umožněna.

 •  Pro rezervaci si najdete dle časového rozpisu talentových zkoušek volný termín, který vám vyhovuje/ u hudebního oboru i dle zvoleného nástroje, u tanečního dle věku dítěte, u výtvarného dle studijního zaměření/
 • Zapisujte jedno dítě do rezervace zvoleného oboru pouze jednou (pokud se např. u hudebního oboru dítě hlásí na více hudebních nástrojů, stačí vykonat jen jednu talentovou zkoušku a do poznámky vypsat, na které všechny nástroje se hlásí, není potřeba hlásit na každý zvlášť / platné i pokud je zkouška na jiný nástroj vypsaná v jiný den/. Pokud nevíte, přijďte v čas pro to vyhrazený – ostatní , nebudete tak zbytečně blokovat termíny pro další uchazeče
 • U rezervace je nutné uvést mimo kontaktních údajů i jméno dítěte, jeho věk k 31. 8. 2020 a pro hudebního obor preferovaný nástroj
 • Rezervační systém vám zašle potvrzení rezervace na uvedený mail.
 • Rezervace je možná do vyčerpání míst, tedy rezervaci proveďte včas. Bez rezervace není účast možná.

Rezervaci je možné vytvořit (pokud je ještě volné místo) nejpozději 15 hod. před konáním vlastní zkoušky. Zrušit ji  můžete pak nejpozději den před konáním zkoušky (přes odkaz, který jste obdrželi v potvrzovacím e-mailu.

POKYNY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

Vzhledem k mimořádné situaci a přísným hygienickým pravidlům se budou i talentové zkoušky konat dle následujících podmínek (pokyny se mohou změnit v závislosti na aktuální situaci, zkontrolujte na webu školy  i těsně před talentovou zkouškou!).

!!!!!Před konáním zkoušky musí účastník odevzdat čestné prohlášení - ke stažení a vytištění zde ČESTNÉ PROHLÁŠENÍBez tohoto dokumentu nebude účast na zkoušce možná!!!!

Na talentovou zkoušku se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce – vlastní zkouška by měla probíhat bez přítomnosti rodičů. Vstup rodiči je možný pouze v mimořádných případech, po dohodě, za předpokladu dodržení všech hygienických podmínek.

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 / tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jinými příznaky akutní infekce dýchacích cest. Dodržujte toto pravidlo, i pokud se příznaky projeví u blízkých osob.  V tom případě nás informujte na email školy, bude možné (nejpozději do 20.6.) dohodnout náhradní termín. Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost v této pro nás všechny mimořádné situaci.

 • Děti si vyzvedne pracovník školy před budovou (Vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám).
 • Dítě vstupuje do školy s rouškou na ústech. Rodiče mohou vstoupit pouze po předchozí domluvě s pedagogy, nebo pracovníky školy. Opět povinně s rouškou na ústech.
 • Po vstupu do třídy si dítě vydesinfikuje ruce.
 • V průběhu zkoušky nemusí děti ani pedagogičtí pracovníci mít roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu je rouška nutná.
 • Dítě se přesně řídí pokyny zkoušejícího pedagoga  (např. pro sejmutí roušky, při pohybu ve škole atd.)
 • U hudebního oboru jsou děti zkoušeny individuálně.
 • U literárně-dramatického a tanečního oboru je na zkoušce přítomno max. 5 dětí, aby bylo možné dodržet min. odstupy a další hygienické požadavky.
 • Po skončení zkoušky pracovník školy opět doprovodí před budovy školy, kde je předá rodičům.