Talentové zkoušky

Rozpis talentových zkoušek – Řevnice

Rozpis talentových zkoušek – Mníšek

Rezervační systém pro talentové zkoušky na školní rok 2020/2021

Pro účast je nutná rezervace místa na webu školy! Bez rezervace nebude účast na talentových zkouškách umožněna.

 •  Pro rezervaci si najdete dle časového rozpisu talentových zkoušek volný termín, který vám vyhovuje/ u hudebního oboru i dle zvoleného nástroje, u tanečního dle věku dítěte, u výtvarného dle studijního zaměření/
 • Zapisujte jedno dítě do rezervace zvoleného oboru pouze jednou (pokud se např. u hudebního oboru dítě hlásí na více hudebních nástrojů, stačí vykonat jen jednu talentovou zkoušku a do poznámky vypsat, na které všechny nástroje se hlásí, není potřeba hlásit na každý zvlášť / platné i pokud je zkouška na jiný nástroj vypsaná v jiný den/. Pokud nevíte, přijďte v čas pro to vyhrazený – ostatní , nebudete tak zbytečně blokovat termíny pro další uchazeče
 • U rezervace je nutné uvést mimo kontaktních údajů i jméno dítěte, jeho věk k 31. 8. 2020 a pro hudebního obor preferovaný nástroj
 • Rezervační systém vám zašle potvrzení rezervace na uvedený mail.
 • Rezervace je možná do vyčerpání míst, tedy rezervaci proveďte včas. Bez rezervace není účast možná.

odkaz na rezervaci – https://zus-revnice.reservio.com

 

POKYNY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

Vzhledem k mimořádné situaci a přísným hygienickým pravidlům se budou i talentové zkoušky konat dle následujících podmínek (pokyny se mohou změnit v závislosti na aktuální situaci, zkontrolujte na webu školy  i těsně před talentovou zkouškou!).

Na talentovou zkoušku se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce – vlastní zkouška by měla probíhat bez přítomnosti rodičů. Vstup rodiči je možný pouze v mimořádných případech, po dohodě, za předpokladu dodržení všech hygienických podmínek.

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 / tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jinými příznaky akutní infekce dýchacích cest. Dodržujte toto pravidlo, i pokud se příznaky projeví u blízkých osob.  V tom případě nás informujte na email školy, bude možné (nejpozději do 20.6.) dohodnout náhradní termín. Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost v této pro nás všechny mimořádné situaci.

 • Děti si vyzvedne pracovník školy před budovou (Vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám).
 • Dítě vstupuje do školy s rouškou na ústech. Rodiče mohou vstoupit pouze po předchozí domluvě s pedagogy, nebo pracovníky školy. Opět povinně s rouškou na ústech.
 • Po vstupu do třídy si dítě vydesinfikuje ruce.
 • V průběhu zkoušky nemusí děti ani pedagogičtí pracovníci mít roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu je rouška nutná.
 • Dítě se přesně řídí pokyny zkoušejícího pedagoga  (např. pro sejmutí roušky, při pohybu ve škole atd.)
 • U hudebního oboru jsou děti zkoušeny individuálně.
 • U literárně-dramatického a tanečního oboru je na zkoušce přítomno max. 5 dětí, aby bylo možné dodržet min. odstupy a další hygienické požadavky.
 • Po skončení zkoušky pracovník školy opět doprovodí před budovy školy, kde je předá rodičům.