PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Ať se hlásíte na jakoukoli střední nebo vysokou uměleckou školu – Architektura, Design, Grafika, Ilustrace, Keramika, Malba, Sochařství, Restaurování, Scénografie a další výtvarné obory, příprava na ně je velice podobná, jen s drobnými úpravami a modifikacemi k vybranému oboru, který chcete studovat. Každý student by měl ovládat, kresbu, která je základem veškeré tvůrčí činnosti. Perspektiva, zátiší, figurální kresba, kresba hlavy podle sádrového odlitku nebo živého modelu, v kresbě by měli být patrné struktury jednotlivých znázorňovaných předmětů. Jednoduché malířské techniky akvarel, lavírka, pastel. Na obory, které pracují s prostorem, na které se chcete hlásit, pro ty je potřeba nastudovat sochařské disciplíny, jako je modelování hlavy, a reliéfu, včetně odlitků. Malba a scénografie, tady je studium rozšířené o další techniky malby. Dalším spojovacím článkem je tvůrčí duch, kreativní uvažování, vnímání souvislostí se současnou uměleckou scénou, schopnost navrhovat a hlavně pracovitost. Talent někdy nemusí stačit, i když je tím hlavním co uchazeč potřebuje. V rámci přípravy na přijímací zkoušky jsme Vám k dispozici na individuální konzultace, výběr domácích prací a sestavení portfolia, můžete si u nás vyzkoušet i zkoušky na nečisto, dostanete úkoly, které jsou při přijímacím řízení běžné. Doporučená délka přípravy je pouze orientační a závisí zejména na zmíněné pracovitosti a talentu uchazeče. Doporučená minimální délka přípravy je 1 – 2 roky.