Výtvarný kroužek

Cílem výtvarného tvoření je seznámit žáky se základními výtvarnými technikami jako je malba, kresba, různé formy koláží, tisk z matrice, alternativní tvorbou…atd. Hravou formou žáky vedeme k rozvoji fantazie, prostorové představivosti, estetického vnímání, vlastnímu vyjadřování a chápání základních technik a jejich principů při tvorbě. Žák během roku pracuje na jednoduchých úkolech a inspiruje se obrazovou předlohou. Žáci své práce vystavují spolu se studenty výtvarného oddělení ZUŠ.