TANEČKY

Kroužek je určen dětem od 4 do 6 let. Náplní výuky je hravou formou naučit děti správnému držení těla vleže na zádech, sedu, ve stoje i pohybu. Učí se kolektivním tanečním hrám v nich se pomocí jednoduchých rytmických nástrojů rozvíjí jemná motorika, rytmika i koordinace. Důležité je vytvořit u dítěte vztah hudbě a radost z pohybu, která je v hudbě propojená. Tanec podporuje rozvoj pozornosti, fantazie a vnímání sebe sama i okolí.