Přihláška

Přihláška přes systém IZUŠ se zasílá POUZE pro žáky přijaté do řádné výuky. Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí – bez toho prosím přihlášky neposílejte!

icon_88_31e

 

 

Po PŘIJETÍ přihlášku, prosím, vyplňte na této adrese v on-line systému IZUŠ https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/. Ve výběru školy zaškrtněte ZUŠ Řevnice a potvrďte odeslání. Vytištěnou a podepsanou přihlášku poté odevzdejte v kanceláři školy, zašlete poštou na adresu školy nebo vhoďte do schránky ZUŠ v Zámečku. Popř. můžete odevzdat na první hodině vyučujícímu. Bez podepsané přihlášky není možné žáka vyučovat!

Děti přijaté do kroužků vyplní přihlášku ze sekce „Kurzy a kroužky“. Pokud si nejste jistí, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Z důvodu dlouhodobé naplněnosti kapacity ZUŠ nepořádáme studium pro dospělé. Vzdělávání dospělých je možné v rámci kurzů v doplňkové činnosti (více v odkazu „Kurzy a kroužky“)

GDPR – zásady ochrany osobních údajů