ŠKOLA KRESBY

V naší škole se seznámíte se základy kresby, které volně pokračují ke složitým kresebným a principům. Důraz klademe více na klasické pojetí výuky. Začneme kresbou podle modelu například sádrových předloh – busta, sousoší, dále volně komponované zátiší, postupně budeme pokračovat k portrétu a figuře. Kresba tužkou, úhlem, rudkou, postupně se přidává barva – pastel, akvarel, tuš. Studovat budete podle skutečnosti. Navazuje volná tvorba.

Výběr témat je navržen lektorem, diskutován a upraven dle potřeb studenta.

TÉMATA KRESBY Perspektiva / řešení prostoru. Kompozice / zásady pro komponování obrazu, povrch, struktura, vyjádření materiálů. Hlava / dle živého modelu / portrét. Sádra / studie dle sádrového modelu / busta – antika, renesance, baroko atd. Figurální kresba / dle sádrového (v případě možností živého) modelu. Zátiší / stavěná kompozice / budování prostoru odstupňovanou barevností. Volná kopie dle vlastního výběru / volba techniky dle vlastního výběru.

Studenti používají své vlastní pomůcky / doporučí lektor.