Škola kresby a malby

V naší škole se seznámíte se základy kresby a malby, které volně pokračují ke složitým kresebným a malířským principům. Důraz klademe více na klasické pojetí výuky. Začneme kresbou podle modelu například sádrových předloh – busta, sousoší, dále volně komponované zátiší, postupně budeme pokračovat k portrétu a figuře.

Kresba tužkou, úhlem, rudkou, postupně se přidává barva – pastel, akvarel, tuš.

V malbě projdete teorií barev, skladbou obrazu, seznámíte se s malbou akrylem, olejem a nebudou chybět kombinované techniky. Studovat budete podle skutečnosti.

Přes uvolňovací cvičení a míchání barev se dostanete k problematice barevného prostoru,

barevné plochy a hmoty. Navazuje volná tvorba.

Kresba, imprimitura, podmalba, malba alla prima, vrstvená malba

Výběr témat je navržen lektorem, diskutován a upraven dle potřeb studenta.

 

TÉMATA KRESBY

Perspektiva / řešení prostoru.

Kompozice / zásady pro komponování obrazu, povrch, struktura, vyjádření materiálů.

Hlava / dle živého modelu / portrét.

Sádra / studie dle sádrového modelu / busta – antika, renesance, baroko atd.

Figurální kresba / dle sádrového (v případě možností živého) modelu.

Zátiší / stavěná kompozice / budování prostoru odstupňovanou barevností.

Volná kopie dle vlastního výběru / volba techniky dle vlastního výběru.

 

TÉMATA MALBY

Malba / zátiší, krajina, hlava, figura, interiér, exteriér, volná tvorba.

Kopie / klasickými postupy v malbě – olejomalba na plátno, akryl na plátno.

Studenti používají své vlastní pomůcky / doporučí lektor.

Malbu povede Aldin Popaja  www.aldinpopaja.cz