KERAMIKA / PRO DOSPĚLÉ

 Na hodinách se budete věnovat vytváření objektů vymačkáváním z hroudy, tvarováním z plátů, postupným stavěním z menších kusů /např. válečků/, odebíráním materiálu z plného tvaru. Naučíte se respektovat použitý materiál, poznávat a využívat jeho vlastnosti. Dozvíte se o možnostech keramické tvorby odléváním nebo vymačkáváním do sádrových forem či točením na hrnčířském kruhu, zjistí co to je šlikr, přežah, ostrý výpal… Svá díla budou také zdobit, např. engobami či glazurami. Na výuce je počítáno s individuálním přístupem, předpokládá se, že se zájemci interesují vlastními projekty, které jsou konzultovány s lektorem, který jim doporučí technologický postup. Součástí výuky jsou i ukázky z tvorby světových i našich tvůrců pro inspiraci.