PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ

Kroužek je pro děti od 5 do 6 let, který se věnuje všem oborům. HUDBĚ, POHYBU – tanečky/dramatická výchova a VÝTVARCE. Kroužek je taková přípravka, aby si žáček mohl vybrat ten správný obor, kterému se bude chtít věnovat v základním uměleckém vzdělávání. Zaměření se střídají po týdnech, vyučuje jeden, nebo více lektorů. Absolvování kroužku nezaručuje přijetí do ZUŠ. Zájemci o studium musí absolvovat talentovou přijímací zkoušku.

V kroužku První cesta umění rozvíjíme zájem dětí o divadlo všech forem i loutkové,  hudbu klasickou, ethno i moderní, pohyb, pantomimu a samozřejmě o výtvarnou tvorbu. Velký prostor bude věnován pohybovým, rytmickým a hlasovým hrám. Prostřednictvím přípravných her a cvičení budeme u dětí rozvíjet koncentraci, tvořivost a komunikační dovednosti. Záleží nám na tom, aby děti skrze umění dokázaly rozvinout svojí individualitu, osobní zájmy a talent. Dáme prostor fantazii, objevování vnitřního světa, ale přitom budeme zdůrazňovat potřebu spolupráce, navázání důvěry, aby si dokázaly děti navzájem naslouchaly a podporovaly se. Společně se budeme podílet na vzniku malého představení, které představíme ke konci školního roku. Budeme se tedy podílet na veřejných vystoupeních pro rodiče dětí a přátele školy.

Cílem našeho snažení tedy bude v první řádě, osobnostní rozvoj dětí za využití jejich přirozené kreativity a fantazie. Kromě múzických oborů dramatického, hudebního a výtvarného se pokusíme rozvinout další schopnosti, budeme vést a motivovat děti k nadšení pro zodpovědnost a přijmutí role, pro spolehlivost, také otevřenost a tolerantnost.

Hana Jůzlová

Vystudovala 1. Školu Tradiční čínské medicíny, obor fytoterapie. Dvanáct let byla uměleckou vedoucí a režisérkou divadelní společnosti ToTO. Se souborem získala několik prestižních ocenění na krajských i celostátních přehlídkách. Absolvovala a spoluorganizovala řadu divadelních seminářů a dílen. Absolvovala dvouleté studium dialogického jednání na DAMU. Má bohaté zkušenosti v pedagogické práci s dětmi. Vedla dramatické kroužky na ZŠ Veronské náměstí a ZŠ Radotín.

Je matkou tří dětí. Vyučuje anglický jazyk na prvním stupni, vlastní metodou Dramatické angličtiny, na Škole domácího vzdělávání Evy Nolčové, kde vede také dramatický kroužek. V místě bydliště je spoluzakladatelkou spolku Liteňský pupík a čtvrtým rokem vede pod hlavičkou spolku dramatický kroužek.