Pronájem nástrojů

Každý začínající žák  si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj (zpravidla na jeden školní rok, nejdéle na dva roky, dále jen pokud není potřeba pro nového žáka), pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům.

Všeobecné podmínky:

  • Cena pronájmu je se splatná pololetně (možnost je ale zaplatit i na celý školní rok), v termíny jako úplata za vzdělávání, tedy do 15. prvního měsíce příslušného období (tedy 15.9. a 15.2.).
  • Na pronájem nástroje musí být vystavena smlouva o pronájmu hudebního nástroje a uzavírá se na období od 1.9. do 31.8. Pokud žák ukončí docházku k 30.6. nástroj je nutné vrátit k tomuto datu.
  • Úplata za pronájem se hradí bezhotovostní platbou pololetně (č.ú. 253 010 768/0300, do zprávy uveďte jméno dítěte a výpůjčné nástroje)

VÝPŮJČNÉ (je odstupňováno podle hodnoty nástroje a podle cen jejich oprav)

Výpůjčné nástroje, orientačně 

Závazná je částka uvedená na výpůjční smlouvě!

 pololetně 

do  5000 Kč

360

5000 – 10 000 Kč

600

11 000 – 39 000 Kč

840

nad 40 000 Kč

1200