Pronájem nástrojů

Každý začínající žák  si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj (zpravidla na jeden školní rok, nejdéle na dva roky), pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům. Výpůjčné je pak možné, ale za výrazně vyšší poplatek.

Všeobecné podmínky:

  • Cena pronájmu je se splatná pololetně (možnost je ale zaplatit i na celý školní rok a prázdniny), v termíny jako úplata za vzdělávání, tedy do 15. prvního měsíce příslušného období (tedy 15.9. a 15.2.).
  • Na pronájem nástroje musí být vystavena smlouva o pronájmu hudebního nástroje a uzavírá se na období od 1.9. do 30.6.
  • Úplata za pronájem se hradí bezhotovostní platbou pololetně (č.ú. 253 010 768/0300, do zprávy uveďte jméno dítěte a výpůjčné nástroje)
  • Vypůjčení nástroje je v případě zájmu možné i na prázdniny po uzavření nové smlouvy. Poplatek  činí 2/5 částky stanovené na pololetí (splatnost do 30.6.)

VÝPŮJČNÉ (je odstupňováno podle hodnoty nástroje a podle cen jejich oprav)

Výpůjčné nástroje (podle hodnoty)

 pololetně/pro 2.pol. s vypůjčením na letní prázdniny

Housle starší housle, do 3000 Kč

300/+ 120

Housle (nad 3000-9000 Kč)

500/+ 200

Hoboje, klarinety, příčné flétny, lesní roh, trubka

700/+ 280

Saxofony, violoncella, kontrabasy, fagot a  všechny další nástroje vyšší hodnoty (info od pedagoga)

1000/+ 400