Pronájem nástrojů

Každý začínající žák  si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj (zpravidla na jeden školní rok, nejdéle na dva roky), pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům. Výpůjčné je pak možné, ale za výrazně vyšší poplatek.

Všeobecné podmínky:

  • Cena pronájmu je se splatná pololetně (možnost je ale zaplatit i na celý školní rok a prázdniny), v termíny jako úplata za vzdělávání, tedy do 15. prvního měsíce příslušného období (tedy 15.9. a 15.2.).
  • Na pronájem nástroje musí být vystavena smlouva o pronájmu hudebního nástroje a uzavírá se na období od 1.9. do 31.8.
  • Úplata za pronájem se hradí bezhotovostní platbou pololetně (č.ú. 253 010 768/0300, do zprávy uveďte jméno dítěte a výpůjčné nástroje)

VÝPŮJČNÉ (je odstupňováno podle hodnoty nástroje a podle cen jejich oprav)

Výpůjčné nástroje (podle hodnoty)

 pololetně/ vč. vypůjčení na letní prázdniny

Housle starší housle, do 3000 Kč

360

Housle (nad 3000-9000 Kč)

600

Hoboje, klarinety starší, příčné flétny, lesní roh, trubka, akordeon

840

Saxofony, violoncella, kontrabasy, fagot, nové klarinety a  všechny další nástroje vyšší hodnoty (info od pedagoga)

1200