Čtěte prosím! KARANTÉNA a další preventivní opatření v souvislosti s koronavirem

Vážení, vzhledem k situaci, vás žádáme, pokud jste jarní prázdniny strávili v Itálii, abyste neposílali své děti do školy,  i když se vám bezprostředně netýká datum stanovení vládou, pro povinnou karanténu. Stejné se týká našich dospělých studentů. Podobně pro případ, že jste byli i v jiných oblastech, kde je zvýšený výskyt koronaviru. Je to v zájmu nás všech. Děkujeme za pochopení a dodržení všech opatření.

Doufáme, že se situace brzy zklidní.

Po následujících 14 dní  po skončení prázdnin bude také omezena veřejná prezentace ve škole.

Doufáme ve vaše pochopení této situace a dodržení výše uvedeného.

MgA.  Ivana Junková, ředitelka školy

Opatření Ministerstva zdravotnictví: S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR, aby bezprostředně po návratu oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem, tedy bez osobního kontaktu.