Výsledky talentových a přijímacích zkoušek na školní rok 2020/2021

Škola dosáhla po přijímacím řízení (talentových zkouškách), pro školní rok 2020/21 maximální kapacity tj. 600 žáků. Nad hranici kapacity nelze přijímat žádné další žáky. Dodatečné přijetí je možné pouze v případě, že se některý současný žák, odhlásí nebo pokud nově přijatý nepodá přihlášku v požadovaných termínech.

Celý příspěvek

Informace ke kroužků a kurzům v doplňkové činnosti školy do konce školního roku – AKTUALIZACE

V současné době ve vztahu k hygienickým opatřením a prostorovým možnostem školy, nebude  škola otevírat kroužky a pro děti a kurzy pro dospělé v doplňkové činnosti  do konce školního roku 2019/20.  Jedná se o První cestu k umění, tanečky, hudební kroužek, výtvarný kroužek, kroužky keramiky a kurz keramiky pro dospělé Celý příspěvek