Výsledky talentových a přijímacích zkoušek na školní rok 2020/2021

Škola dosáhla po přijímacím řízení (talentových zkouškách), pro školní rok 2020/21 maximální kapacity tj. 600 žáků. Nad hranici kapacity nelze přijímat žádné další žáky. Dodatečné přijetí je možné pouze v případě, že se některý současný žák, odhlásí nebo pokud nově přijatý nepodá přihlášku v požadovaných termínech.

V těchto případech budeme rodiče oslovovat podle pořadí dětí u talentových zkoušek, jestli mají o studium na ZUŠ zájem.

https://www.zus-revnice.cz/?page_id=7075