Hudební nauka

Výuka hudební nauky

Přehled probírané látky 1.pol. 2017/2018

Přehled probírané látky 2.pol. 2017/2018

Hudební nauka je povinný předmět, který je nedílnou součástí hry na hudební nástroj (školné se tím nemění) a celkového hudebního vzdělání. Do povinné výuky žáka patří hra na hudební nástroj, nauka a komorní hra.

Hudební nauka je vyučována od 1. ročníku až 5. ročníku podle zvoleného nástroje, v některých případech podle schopností žáka může být začátek výuky posunut do 2. ročníku.

Pro výuku HN je povinné používání pracovních sešitů. Hudební nauka pro ZUŠ-pracovní sešit (pro příslušný ročník), autor: Martin Vozár.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM HUDEBNÍ NAUKY
Ve vyjímečných případech lze ze závažných důvodů žáka z pravidelné výuky omluvit a povolit mu samostudium. Vše musí být podloženo písemnou žádostí, formulář je dispozici na www.zus-revnice.cz, u pedagogů nebo v ředitelně školy. Vždy každé 1. úterý v měsíci je žák povinen se dostavit ke konzultaci z nauky v čase určeném jeho ročníku, a na konci každého pololetí složit v určených termínech zkoušku z HN, jinak nemůže být klasifikován a neobdrží ani vysvědčení.

Hudební nauka – žádost o uvolnění z pravidelné docházky

Učební materiály:
M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ (sešit podle příslušného ročníku dítěte)
V.Grigová : Všeobecná hudební nauka
L.Zenkl : ABC hudební nauky

Děti jsou rozděleny do skupin podle ročníků.

Školní rok 2017/2018
Řevnice
1.- 4.r. Lenka Kolářová, mobil: 603 245 784, e-mail:  lenka.noticky@seznam.cz

úterý

14,10 – 14,55 1.r.
15 – 15,45 2.r.
15,50 – 16,35 3.r.
16,40 – 17,25 4.r.

1. r./2, 3.r. /2, 5. r. Ivana Ferová, mobil: 776 665 220, e-mail: Iva.Bydzovska@seznam.cz

úterý

13,20-14,05, 1.r., sk.2
15,50-16,35, HN 3.r., sk.2
16,40-17,25, HN 5.r.

Mníšek p.B.

pondělí

13,35 – 14,20 1.r.
14,25 – 15,10 2. r.
16,05 – 16,50  3.r.

čtvrtek

14,25 – 15,10 2.r., 2 sk.
15,15 – 16 4.r.
16.55 – 17.40 5.r.

Ivana Ferová, mobil: 776 665 220, e-mail: Iva.Bydzovska@seznam.cz

Opakovací testy