Seminář umělecké a propagační grafiky / pro dospělé

 Kurz je určen pro dospěláky, kteří si potřebují rozšířit počítačové dovednosti a baví je práce s počítačem a fotoaparátem. Naučí se zde základy počítačových programů / Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator a InDesign. V případě, že jste pokročilí, výuka vám bude upravena dle individuálních potřeb. Je zde kladen důraz na provázání teorie a praktických výstupů se zaměřením na témata uměleckých oborů a užité a propagační grafiky (vizitky, plakáty, presentace atd.).