Papírová krása

PAPÍROVÁ KRÁSA

V nově otevíraném oboru se budeme věnovat výtvarné práci s papírem a jeho adjustaci do knižní formy.

V prvním pololetí nám bude vzorem čínská a japonská knižní kultura. Vyzkoušíme si několika jednoduchých knižních vazeb z dvoulistů – harmonikovou, motýlkovou a kapsovou.

Zároveň se seznámíme s novými knihařskými materiály, jejich vlastnostmi a možnostmi jejich vnější úpravy (úkolem bude založit si a v průběhu celého školního roku doplňovat „vzorník materiálů“).

Získané znalosti využijeme při vlastní tvorbě. Zadáním bude vyrobit několik jednoduchých sešitů. Jejich výtvarné zpracování bude spočívat v originalitě knižní vazby, v použití materiálů a jejich vnější úpravě.

V kurzu se budeme zabývat také vazbami ze složek. Sešit o jedné složce zhotovíme hned na úvod kurzu. Budeme si do něj zapisovat poznatky z výuky.

V druhém pololetí se blíže seznámíme s vazbou z více složek. Složky sešijeme nití, blok opatříme papírovým obalem, který vlastnoručně vyzdobíme.

Tvůrčím úkolem druhého pololetí bude „autorská kniha“. Text, ilustrace i knižní vazba bude dílem jednoho autora. Texty rozmnožíme na kopírce a publikaci vydáme ve více kusech.

Iniciativa není omezena. Pro zvlášť tvořivé jedince je připraven ještě kurs harmonikového nebo listového leporela. Nakreslíme a namalujeme obrázky a ty nalepíme na předem připravený korpus z tvrdých lepenek.

Vedoucí kurzu Jan Hybner je absolventem pedagogické fakulty, oborů speciální pedagogika a výtvarná výchova. Dlouhodobě se věnuje knižní vazbě, kterou vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.