O NÁS

Základní umělecká škola v Řevnicích byla jako tehdejší Lidová škola umění založena v rocezamek 1954. Jako příspěvková organizace v dnešní podobě vznikla 1.1.2003. Dalším místem v poskytovaného vzdělávání je dlouhá léta Mníšek pod Brdy. Nyní jsou prostory ZUŠ umístěné v přízemí budovy MŠ Nová (Nová 499) a bývalé školní družiny (Malé náměstí 415), kde probíhá výuka výtvarného oboru. Dočasně jsou ve školním roce 2016/2017 řevnické výtvarné ateliéry ZUŠ v Řevnicích umístěny na nám. Krále Jiřího z Podebrad 64.

Kapacita školy je 500 žáků.

Od 1.9.2012 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu První cesta k umění.

Vyučované obory

  • Hudební – kytara, housle, kontrabas, klavír, sólový zpěv, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, lesní roh, saxofon, bicí nástroje, přípravná hudební výchova, hudební nauka (více zde)
  • Výtvarný - plošná a prostorová tvorba, vizuální tvorba, digitální fotografie, animace, počítačová grafika, keramika (více zde)
  • Taneční – balet, současný tanec, lidový a scénický tanec a pohybová výchova (více zde)
  • Literárně dramatický (více zde)

Z důvodu dlouhodobé naplněnosti kapacity ZUŠ nepořádáme studium pro dospělé. Vzdělávání dospělých je možné v rámci kurzů v doplňkové činnosti (více v odkazu „Kurzy a kroužky“) V rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti škola pořádá kurzy pro dospělé, zájmové kroužky pro děti, různé workshopy a pronajímá prostory. Od roku 2010 školu podporuje spolek Klub při ZUŠ, z.s.