Předběžné rozvrhy a termíny konání třídních schůzek jednotlivých pedagogů (v týdnu 3. – 7.9.) budou zveřejněny na webu školy po 28. 8. 2018.

Podrobnosti k výuce a vše potřebné se dozvíte na třídních schůzkách. Účast rodičů je tedy nutná.

Pokyny pro zápis přijatých žáků pro školní rok 2018/2019

PRO POTVRZENÍ  ZÁJMU O STUDIUM A ZÁPIS DO ZUŠ ŘEVNICE  nejpozději do 30.6.2018 přihlášku na <https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/> www.izus.cz a zaslat pro ZUŠ Řevnice. POZOR: na stránky IZUŠ se nepřihlašujete – zvolte Přístup bez přihlášení a  dál postupujte dle pokynů.

Pro dokončení závazného zápisu musí být škole dodána přihláška i v TIŠTĚNÉ PODOBĚ včetně všech příloh s podpisem zákonných zástupců! Celý příspěvek

Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019

Z důvodu velkého zájmu o studium na naší škole jsme dosáhli maximální kapacity, a není v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří prokázali předpoklady ke studiu.

Škola se pokusí ještě během prázdnin kapacitu školy navýšit, a v případě, že dostaneme z MŠMT kladné vyjádření, budou ještě někteří žáci přijati v září.

Přijatým žákům  budou v příštím týdnu rozeslány pokyny pro vyplnění přihlášky. Zatím tedy neposílejte!

Ty děti, které nebyly přijaty do studia, absolvovaly talentové zkoušky a  jsou uvedeny v seznamu pro kroužky v doplňkové činnosti, mají možnost se do nich přihlásit do poloviny července. V případě zájmu další informace zde http://www.zus-revnice.cz/?page_id=78

V září se budeme těšit.

Řevnice

pobočka Mníšek pod Brdy