Základní informace

Základní umělecká škola v Řevnicích byla jako tehdejší Lidová škola umění založena v roce 1954. Jako příspěvková organizace v dnešní podobě vznikla 1.1.2003.

Dalším místem v poskytovaného vzdělávání je dlouhá léta Mníšek pod Brdy. Nyní jsou prostory ZUŠ umístěné v přízemí budovy MŠ Nová (Nová 499) a školní družiny (Komenského náměstí 415).

Vyučované obory

  • Hudební – kytara, housle, klavír, sólový zpěv, flétna, klarinet, hoboj, bicí nástroje, přípravná hudební výchova, hudební nauka
  • Výtvarný - plošná a prostorová tvorba, vizuální tvorba, digitální fotografie, animace, počítačová grafika, keramika
  • Taneční – balet, současný tanec, lidový a scénický tanec a pohybová výchova
  • Literárně dramatický

Z důvodu dlouhodobé naplněnosti kapacity ZUŠ nepořádáme studium pro dospělé. Vzdělávání dospělých je možné v rámci kurzů v doplňkové činnosti (více v odkazu „Kurzy a kroužky“)

V rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti škola pořádá kurzy pro dospělé, zájmové kroužky pro děti, různé workshopy a pronajímá prostory.