DŮLEŽITÉ: PŘÍSTUPY Do IZUŠ, SOUHLASY V RÁMCI GDPR A DALŠÍ

Vážení rodiče,

přístupové údaje do systému IZUŠ (www.izus.cz) byly již vygenerovány a do konce příštího týdne je obdržíte od pedagogů svých dětí.

Dokumentace dětí, které chodí na více oborů, či do ZUŠ chodí více dětí z jedné rodiny,  by se měly zobrazovat všechny pod jedním přístupem. Heslo doporučujeme po přihlášení změnit.

Po předání přístupových údajů / hesel do IZUŠ se přihlásíte – Vstup do světa IZUŠ, tam na Vás (v případě prvního přihlášení) vykoukne informativní stránka o IZUŠ, kterou také musíte odsouhlasit, než Vás to pustí dál. Následně půjdete do odkazu Žáci, dále Dokumenty, tam vyplníte oddíl SOUHLASŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ – za každý navštěvovaný obory a děti zvlášť.

  • V sekci Dokumenty následně vytisknete přihlášky i s přílohami a do 15.10. odevzdáte, prosíme, podepsané vyučujícím navštěvovaných oborů.
  • Tisk přihlášky se netýká se žáků, kteří ji pro školní rok 2018/2019 již odevzdali po přijetí do ZUŠ – rodiče pouze překontrolují zda mají vyplněné všechny souhlasy – pokud nemají (u jedné položky došlo k malé změně formulace), prosíme o vyplnění (již bez následného tisku).

Zaslané heslo doporučujeme ihned změnit.

Vaše SOUHLASY ČI NESOUHLASY MŮŽETE KDYKOLIV STEJNOU CESTOU ZMĚNIT, PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE ZŮSTÁVAJÍ AKTIVNÍ.

Pokud přístupy nemáte z minulých let  a neobdržíte od pedagogů nové, napište prosím na zus.rev@seznam.cz, budou vám vygenerovány a zaslány nové.

Děkujeme za pochopení celé situace okolo ochrany osobních údajů, trpělivost a spolupráci.

Hezký den

I. Junková, ředitelka školy

Jedná se o opatření v rámci GDPR, tedy ochrany osobních údajů. Bez udělení Vašeho souhlasu nemůžeme vaše dítě přihlásit do žádné soutěže, prezentovat v rámci koncertů, tanečních a divadelních představení, výstav, pořizovat záznamy choreografií atd. (presentace je nedílná součást uměleckého vzdělávání).

Možnosti vstupu do IZUŠ není jen z důvodu ochrany osobních údajů, je to standardní služba škol pro rodiče žáků, aby měli přehled o studijních výsledcích dítěte.

GDPR – více.