Kroužky keramiky pro děti (Řevnice)

Přihlašovací schůzka do dětských kroužků se koná ve čtvrtek 13. září 2018 od 18 do 20 hod. v keramické dílně ZUŠ (v přízemí hlavní budovy – „zámečku“)

Na této schůzce se budou zájemci zapisovat do vybraného kroužku v pořadí, v jakém přijdou, až do naplnění kapacity.

Podmínkou zařazení do kroužku je odevzdání vyplněné přihlášky podepsané rodičem. Přihlášku je možné vyplnit na místě, není potřeba ji posílat předem!

1.KERAMIKA PRO DĚTI od 6 let ………….středa 14 – 15:30 hod

2.KERAMIKA PRO DĚTI od 6 let ………….čtvrtek 13:30 – 15 hod.

3.KERAMIKA PRO DĚTI od 6 let ………….čtvrtek 15:30 – 17 hod.

Cena kroužků pro děti je 1950 Kč/pololetí

Kroužky začínají ve středu 19., resp. ve čtvrtek 20.září.

B.Lacigová, lektor keramických kroužků (případné další info na: lacigova@seznam.cz)